VILLA NEPTUN II

Postęp robót budowlanych – aktualności

23.04.2018 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Ponarskiej 4 w Warszawie
10.04.2018 - zakończenie prac na inwestycji Villa Neptun II
05.03.2018 - prace w zakresie wykonania posadzek w lokalach, montaż grzejników na klatkach schodowych, rozpoczęto prace w zakresie montażu windy i wentylacji na poziomie garażu
26.01.2018 - zakończenie prac tynkarskich na elewacji i prac nad węzłem cieplnym, kontynuacja robót instalacyjnych w garażu, zaawansowane prace hydrauliczne wewnątrz budynku
21.12.2017 - zaawansowane prace wykończeniowe wewnątrz budynku, kontynuacja prac elewacyjnych, garażowych i dalszych prac terenowych w przestrzeni wokół budynku, prace nad wentylacją mechaniczną
25.11.2017 r. - kontynuacja zaawansowanych wewnętrznych prac wykończeniowych wewnątrz budynku, prace elewacyjne, garażowe i terenowe wokół budynku
28.10.2017 r. - zaawansowane wewnętrzne prace wykończeniowe w budynku
16.09.2017 - prace dachowe, zaawansowane prace stawiania ścian osłonowych bocznych i wewnętrznych w budynku
2.09.2017 - całkowite zamknięcie stropu nad III piętrem budynku, kontynuacja stawiania ścian osłonowych bocznych i wewnętrznych w budynku
26.08.2017 - zamknięcie stropu nad III piętrem budynku, kontynuacja modelowych prac zbrojeniowych
29.07.2017 - prace zbrojeniowe nad poziomem pierwszego piętra ( filary, ściany )
1.07.2017 - prace zbrojeniowe poziomu 0 - zalanie filarów, kontynuacja dalszych prac zbrojeniowych
3.06.2017 - zabetonowanie wszystkich ścian i części filarów -1, dalsza kontynuacja zaawansowanych prac zbrojeniowych filarów poziomu garażu
20.05.2017 - zalanie płyty głównej fundamentu budynku, kontynuacja zaawansowanych prac zbrojeniowych
13.05.2017 - wylanie betonu podkładowego pod płytę fundamentową, kontynuacja prac zbrojeniowych płyty
6.05.2017 - wykonanie wykopu pod budynek, wykonanie ścianki berlińskiej, wylanie betonu dla tzw. chudej płyty w 90 %
01.04.2017 - rozpoczęcie prac budowlanych